شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۸
امام سجاد(ع): سه چیز باعث نجات مومن می شود: جلوگیری زبان از مردم و غیبت کردن از آنان، و مشغول کردن خود به آنچه نفع می رساند انسان را در دنیا و آخرت، و گریه زیاد بر اشتباهاتش.
ویژه
 • هفته قرآنی

    تفسیرهفتگی حضرت آیت الله سیدکاظم نورمفیدی                       ...
  پرسش و پاسخ

  راه ترک گناه چیست؟...

  بسم الله الرحمن الرحیم پاسخ به این پرسش نیاز به یک توضیح  کوتاه پیشینی در باره مفهوم گناه،عوامل بوجود آورنده...
  پاسخ کامل