چهارشنبه ۰۷ خرداد ۱۳۹۹
عيد سعيد فطر، عيد آسودگي از آتش غفلت و رهيدگي از زنجير نفس بر ميهمانان حضرت حق مبارک باد.
ویژه
 • هفته قرآنی

    تفسیرهفتگی حضرت آیت الله سیدکاظم نورمفیدی                       ...
  پرسش و پاسخ

  منظور از آیه۴۱(واصطنعتك لنفسى) سوره مبارکه طه که خطاب به حضرت موسی علی...

  بسم الله الرحمن الرحیم كلمه (اصطناع ) افتعال از (صنع ) و به معناى احسان است - به طورى كه گفته اند - وقتى گفته مى...
  پاسخ کامل