• فضیلت ودلائل سفارش به تلاوت قرآن در خانه از نگاه روایات چیست؟
 • پیامبر عظیم الشّأن اسلام در این زمینه میفرماید:
  خانههای خود را با تلاوت قرآن نورانی كنید، و آنها را گورستان نسازید، همانگونه كه یهود و نصارا چنین كردند (زیرا فقط در معابد نماز خوانده) و خانههای خویش را از عبادت تهی ساختند. هر خانهای كه در آن قرآن زیاد تلاوت شود، خیر و بركت آن افزون میگردد و اهل آن در وسعت قرار میگیرند و آن خانه برای اهل آسمان نورافشانی میكند، آن گونه كه ستارگان آسمان برای اهل دنیا نور میدهند.(۱)

  از كلام حضرت چنین استفاده میشود: منازلی كه در آنها قرآن خوانده نمیشود مانند گورستان، تاریك و ظلمانی است.
  كسی كه اهل قرآن نیست و با آن انس ندارد دل مُرده است و خانه او گورستان است. بنابراین همه مسلمانان این گفتار پیامبر خدا ـ صلّی الله علیه و آله ـ را آویزه گوش كنند و خانهها را با ترك تلاوت قرآن تاریك نكنند. بلكه خانهها را با تلاوت آن روشن بسازند. خود و خانواده، كوچه و محل زندگی را هم نورانی كنند.
  حضرت میفرماید: این نورانیت به زمین و زمینیان محدود نمیشود بلكه اهل آسمان هم از نورافشانی چنین خانهای بهره میبرند. همانطور كه ستارههای آسمان برای ساكنان زمین چشمگیر است، خانهای كه در آن قرآن تلاوت میشود برای اهل آسمانها چشمگیر است و آنها هم از مراكز تلاوت قرآن نور میگیرند.
  خانهای كه صدای قرآن اهل آن، از كوچك و بزرگ، طنینانداز است، دنیایشان نیز آباد است. خیر و بركت آن زیاد است و رزق و روزی آن خانه فزونی مییابد. شایسته است در خانههایی كه اتاقهای متعدّد دارد یك اتاق برای نماز، دعا و قرآن خواندن اختصاص یابد. و خانوادههایی كه كمبود جا دارند، مكان مشخصی را برای قرائت قرآن و سایر عبادات در نظر گیرند، زیرا شرافت چنین مكانهایی موجب استجابت دعا خواهد شد.

  دلایل فضیلت تلاوت در خانه
  1دوری از ریا: عبادت در خلوت، بدور از تظاهر و خودنمایی است و معمولاً با اخلاص همراه است. به این جهت كمتر آلوده به ریا میشود. از این رو كسی كه ترسی از ریا و وسوسههای شیطانی دارد. بهتر است قرآن را در خلوت و خانه تلاوت كند.
  2تأثیر در فرزندان: تلاوت قرآن در خانهها در سایر افراد خانواده اثر دارد. پدر و مادری كه خواندن قرآن جزو برنامه زندگیشان باشد، فرزندانشان هم به فراگیری و خواندن قرآن علاقمند میشوند. حتی فراتر از خانه، در همسایگان نیز تأثیر زیادی دارد.
  3اثر اجتماعی آن: اگر صدای قرآن در همه یا اكثر خانهها طنینانداز شود و صبح و شام صدای روحنواز آن از هر كوی و برزن شنیده شود، در قلب انسانهای مشتاق اثر میگذارد، روح و روانها را منقلب میكند و زمینهساز حضور قرآن در عرصه اجتماعی میشود. آنگاه انسانها به خود آمده، قرآن را برنامه زندگی خود قرار میدهند و كاستیهای خود را با آن برطرف میسازند و قرآن در جامعه تجسّم عینی مییابد. ۱.نَوِّروا بُیُوتَكُمْ بِتِلاوَهِ الْقُرْآنِ وَ لا تَتِّخِذُوها قُبُوراً كَما فَعَلَتِ الْیَهُودُ وَ النَّصارا: صَلَّوْا فِی الْكَنائِسِ وَ الْبِیَعِ وَ عَطَّلُوا بُیُوتَهُمْ فَاِنَّ الْبَیْتَ اِذا كَثُرَ فیهِ تِلاوَهُ الْقُرآنِ كَثُرَ خَیْرُهُ وَ اتَّسَعَ اَهْلُهُ وَ اَضاءَ لِاَهْلِ السَّماءِ كَما یُضئُ نُجُومُ السَّماءِ لِاَهْلِ الدُّنْیا.

  (اصول كافی، ج ۲، ص ۴۴۶)

  تاریخ » ۱۳۹۷,۱۲,۱۳
  بازدید » 65