• آیا ما فقط در ماه مبارک رمضان مهمان خداییم؟
 • در روایات معصومان(ع) نامها و اوصاف بسیاری برای ماه رمضان وارد شده  است از جمله شهر الله، ماه میهمانی خدا ،برترین ماه ،ماه نزول قران ،ماه تقدیرات، ماه روزه، بهار قرآن، ماه برکت، ماه آزادی از دوزخ ،ماه باز شدن درهای آسمان، ماه برگزیده، ماه مغفرت و ماه بسته شدن شیاطین.

  ولی در این میان این نامها به نظر می رسد ماه خدا و میهمانی خدا، عالیترین تعبیری است که درباره ماه رمضان به کار برده شده است.
  با اینکه همه ماهها ماه خداست و انسان ها همه وقت از نعمت های مادی و معنوی و در حقیقت از سفره گسترده الهی استفاده می کنند، ولی از آنجا که همه کتابهای بزرگ آسمانی از جمله قرآن که کتاب هدایت و راهنمایی برای همه بشریت است در این ماه نازل شده است، و نیز از آنجا که وظیفه بزرگ الهی ، روزه در این ماه انجام میشود امتیاز خاصی به این ماه بخشیده است.

   

  ابی بصیر از امام صادق(ع) نقل کرده که آن حضرت فرموده اند:

  ««تورات» در ششم و «انجیل» در دوازدهم ماه رمضان، و «زبور» در هجدهم و قرآن در شب قدر نازل شده است

  با توجه به روایت یادشده ماه رمضان همواره ماه نزول کتابهای آسمانی و ماه هدایت و تربیت بوده است. چرا که هدایت و تربیت بدون دستورات و روشهایی که درست را از نادرست جدا و آن را به مردم تعلیم دهد ممکن نیست.

  برنامه تربیتی روزه نیز، باید با آگاهی هر چه بیشتر و عمیق تر از تعلیمات آسمانی هماهنگ گردد، تا جسم و جان آدمی را از آلودگی های گناه شستشو دهد.

  مزید بر روایات یاد شده که همگی در مقام توصیف رمضان می باشند ولی جامعترین آنها که بسیاری از وظایف روزه دار و شرایط یک روزه کامل و فضائل این ماه را بیان می کند، خطبه مشهور پیامبر اکرم(ص) است(خطبه شعبانیه) که آن حضرت در آخرین جمعه ماه شعبان برای آماده ساختن یاران برای استقبال از ماه مبارک رمضان خطبه ای خواندند و در آن مژده فرا رسیدن ماه رمضان را داده و جایگاه و اهمیت این ماه بزرگ را تشریح کردند و در فرازی از آن خطاب به مردم فرمودند:

  (ای مردم، ماه خدا، با برکت و رحمت و آمرزش به شماروی آورده است).با توجه به اهمیت و جایگاه رمضان وبا علم به اینکه همه ماهها ماه خداست و انسانها همه وقت از نعمت های مادی و معنوی و در حقیقت از سفره گسترده الهی استفاده می کنند، ولی از آنجا که همه کتابهای بزرگ آسمانی از جمله قرآن که کتاب هدایت و راهنمایی برای همه بشریت است در این ماه نازل شده است، و نیز از آنجا که وظیفه بزرگ الهی روزه در این ماه انجام می شود امتیاز خاصی به این ماه بخشیده است.

  در پایان نتیجه می گیریم؛ انسان با وجود آنکه در همه ماه ها میتواند راهی بسوی خدا بگشاید اما رمضان بخاطر داشتن خصوصیاتی که از زبان روایات نقل کردیم بهترین شرایط را در اختیار ما برای نیل به فضائل اخلاقی قرار داده است.

  تاریخ » ۱۳۹۸,۰۲,۲۵
  بازدید » 182