• نقد وانتقادآثار اجتماعی و فردی دراصلاح فردی واجتماعی را بیان نمائید؟
  • نقد وانتقاد از واژگانی هستند که در توصیف، دایره وسیع برای خود کسب کرده اما در عمل کمتر محلی از اعراب دارند، اگر چنانچه این واژها آن طوری که باید و شاید در اجتماع جای خویش را باز یابند، شاید چالش‌ها و هنجارهایی که به عنوان آسیب دامنگیر احاد افراد جامعه به ویژه مدیران اجتماعی گردیده است را شاهد نبودیم، نقد و انتقاد سالم و سازنده در مسائل اخلاقی، فرهنگی، سیاسی، ‌اجتماعی و... باعث رشد، کمال و ضامن سلامتی جامعه خواهد بود، که در فرهنگ  اسلامی این واژه با نصیحت و موعظه مورد توجه قرار گرفته است، اما تکبر و خود خواهی باعث می‌شود که در مقابل هر نوع نقد و انتقاد – هر چند سازنده- عکس‌العمل شدیدی از خود نشان دهیم، حضرت علی (ع) می‌فرماید: «وَ قَالَ ع بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَ الْمَوْعِظَةِ حِجَابٌ مِنَ الْغِرَّة» (حکمت ۲۷۴ نهج البلاغه ) میان شما و پند، حجاب و پرده اى از غرور افکنده شده است، حتی گاهی نه تنها هیچ نوع انتقاد را نمی‌پذیرند بلکه برای فرار از نقد و انتقاد آن را به نوع دشمنی، غرض ورزی و یا کج فهمی منتقد حمل می‌کنند، ‌چنانکه ناصر خسرو می‌گوید‌:آینه چون عیب تو بنمود راست.خود شکن، آیینه شکستن خطاست. امید است  با فراگیر شدن اخلاق پذیرش نقد و نصیحت پذیری ،ناهنجاریهای اجتماعی  وسیاسی و اقتصادی به هنجارها قابل قبول عمومی ،تبدیل شوند .جامعه‌ای که از نقد خالی باشد سرنوشتی جز اضمحلال و نابودی  در انتظار آن نیست همانگونه که بارها خوانده و شنید ه ایم تمدنها بسیار کهن با ترک انتقاد به خود  نابود شده اند.

    تاریخ » ۱۳۹۹,۰۵,۰۹
    بازدید » 89