چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴
امام جواد عليه السلام: تواضع و فروتني زينت بخش علم و دانش، ادب و اخلاق نيك زينت بخش عقل، خوشروئي زينت بخش حلم و بردباري است
ویژه
 • هفته قرآنی

    تفسیرهفتگی حضرت آیت الله نورمفیدی                        ...
  پرسش و پاسخ

  خواص پزشکی و قداست شیر و عسل و انجیر از منظر آیات و روایات بیان بفرمای...

  قرآن کریم از شیر و عسل و انجیر نام برده و در جائی از قرآن به انجیر یا تین و زیتون قسم یاد کرده(سوره تین) گذشته از قسم...
  پاسخ کامل