شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵
امام محمدباقر(ع): خداوند در روز قيامت در حساب بندگانش، به اندازه عقلي که در دنيا به آنها داده است، دقت و باريک بيني مي کند
ویژه
 • هفته قرآنی

    تفسیرهفتگی حضرت آیت الله نورمفیدی                        ...
  پرسش و پاسخ

  چگونه می توان به فهم صحیح قرآن دست یافت، آیا صرف دانستن زبان عربی کفای...

  زبان قرآن عربی است و بدیهی است که فهم آن منوط به دانستن زبان وادبیاتی است که قرآن با آن سبک نازل شده ولی این مقدار از...
  پاسخ کامل