جمعه ۲۶ مرداد ۱۳۹۷
معیار بندگی و عبادت، بسیاری روزه و نماز نیست، بلکه عبادت، بسیاری تفکر در آفریده خداوند و تعقل در آیات حکیمانه پروردگار جهان است
ویژه
 • هفته قرآنی

    تفسیرهفتگی حضرت آیت الله سیدکاظم نورمفیدی                       ...
  پرسش و پاسخ

  طلب مغفرت و استغفار برای دیگران چگونه است ؟ ...

  دعا تقاضای خداوند سبحان و ایجاد ارتباط با اوست. در دعا انسان با خدا، راز و نیاز دارد و از او درخواست کمک و همکاری برا...
  پاسخ کامل