پنجشنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۶
امام سجاد(ع): بهترین کلید گشایش کار‌ها، راستگویى و بهترین مُهرِ پایانى آن وفادارى است
ویژه
 • هفته قرآنی

    تفسیرهفتگی حضرت آیت الله نورمفیدی                        ...
  پرسش و پاسخ

  آیا میتوان گفت هرکس خدای خودش است چون پیامبر فرموده اند هرکس خود رابشن...

  hپرسش شما ناظر به این کلام نورانی :(من عرف نفسه فقد عرف ربه) است، باید دید مقصود از این سخن چیست، بدیهی است که انسان ...
  پاسخ کامل