دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
رسول اکرم(ص):دانشمندان را گرامی بدارید چون آنان وارثان پیامبرانند، پس هر کسی آنان را گرامی دارد همانا خدا و رسولش را تکریم کرده است هفته معلم گرامی باد
ویژه
 • هفته قرآنی

    تفسیرهفتگی حضرت آیت الله نورمفیدی                        ...
  پرسش و پاسخ

  آیا شفاعت که یکی از مبانی اعتقادی شیعه است، موجب تجری و عصیان بندگان و...

  شفاعت مورد اعتقاد شیعه است مشروط به دو شرط است: الف) اذن خداوند ب) رضایت خداوند خداوند در سوره یونس آیه 3...
  پاسخ کامل