چهارشنبه ۰۷ مهر ۱۳۹۵
امام محمدباقر(ع): خداوند در روز قيامت در حساب بندگانش، به اندازه عقلي که در دنيا به آنها داده است، دقت و باريک بيني مي کند
ویژه
 • هفته قرآنی

    تفسیرهفتگی حضرت آیت الله نورمفیدی                        ...
  پرسش و پاسخ

  آیا صحیح است که روح در هنگام صبح هوشیار تر از زمان های دیگر است؟ وقتی ...

  شاید هوشیاری بیشتر بجهت آرامش یافتن جسم باشد، خداوند شب را عامل سکن وآرامش قرار داده و از آنجایی که روح و بدن بر یکدی...
  پاسخ کامل