جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷
معیار بندگی و عبادت، بسیاری روزه و نماز نیست، بلکه عبادت، بسیاری تفکر در آفریده خداوند و تعقل در آیات حکیمانه پروردگار جهان است
ویژه
 • هفته قرآنی

    تفسیرهفتگی حضرت آیت الله سیدکاظم نورمفیدی                       ...
  پرسش و پاسخ

  در آيه 96 از سورة اعراف آمده: و اگر اهل آبادي‎ها ايمان آورند و تقواي پ...

  «بركات، انواع خيرات است و كنايه است  به راه هایی كه از آنها نعمت‎ها جريان دارد ، لكن گاهی اين مجاري مس...
  پاسخ کامل