دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۵
آیین رونمایی کتاب «ازمرگ تا قیامت» اثر ارزشمند حضرت آیت الله نورمفیدی ساعت17:30 روز پنجشنبه 13خردادماه95 با حضور گرانقدر یادگار امام راحل(ره)
ویژه
 • هفته قرآنی

    تفسیرهفتگی حضرت آیت الله نورمفیدی                        ...
  پرسش و پاسخ

  بعضى از آیات قرآن به وجود بعضى از صفات در انسان تصریح کرده اند؛ مثل ای...

  درست است که بعضى آیات قرآن بر صفات منفى و به تعبیر دیگر وجود عامل شر در انسان تصریح مى‌کند و چنین عواملى اقتضاى ...
  پاسخ کامل