شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹
حلول عید ولایت و امامت را که به شکرانه ی تکمیل دین و تتمیم نعمت همگان با عرشیان و فرشیان است ، محضر شما و همه ی شیعیان تبریک و تهنیت عرض می نمایم.
ویژه
 • هفته قرآنی

    تفسیرهفتگی حضرت آیت الله سیدکاظم نورمفیدی                       ...
  پرسش و پاسخ

  نقد وانتقادآثار اجتماعی و فردی دراصلاح فردی واجتماعی را بیان نمائید؟...

  نقد وانتقاد از واژگانی هستند که در توصیف، دایره وسیع برای خود کسب کرده اما در عمل کمتر محلی از اعراب دارند، اگر چنانچ...
  پاسخ کامل