دوشنبه ۰۳ مهر ۱۳۹۶
باد پائیزی اگر برگ خزان را می برد، مهر زهرا هم گناه شیعیان را می برد
  • سوال: گلستان آیه 54 |-| تاریخ ثبت: ۱۳۹۶,۰۶,۰۴ |-| پایان: ۱۳۹۶,۰۷,۳۰
  • سوال: گلستان آیه 53 |-| تاریخ ثبت: ۱۳۹۶,۰۴,۲۲ |-| پایان: ۱۳۹۶,۰۶,۰۴