چهارشنبه ۰۷ خرداد ۱۳۹۹
عيد سعيد فطر، عيد آسودگي از آتش غفلت و رهيدگي از زنجير نفس بر ميهمانان حضرت حق مبارک باد.