یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
معیار بندگی و عبادت، بسیاری روزه و نماز نیست، بلکه عبادت، بسیاری تفکر در آفریده خداوند و تعقل در آیات حکیمانه پروردگار جهان است
  • سوال: گلستان آیه57 |-| تاریخ ثبت: ۱۳۹۶,۱۲,۲۰ |-| پایان: ۱۳۹۷,۰۱,۳۱